Vukovac o državnoj reviziji: Gdje je dokumentacija o koncesijama za autoceste?

Vukovac o državnoj reviziji: Gdje je dokumentacija o koncesijama za autoceste?

30.09.2020.

Zastupnica Ružica Vukovac kritizirala je u Hrvatskom saboru u ime Kluba Domovinskog pokreta Izvješće o radu državnog ureda za reviziju za 2019. godinu.

Vukovac je poručila kako je Državni ured za reviziju Ustavom Republike Hrvatske uspostavljen kao najviša revizijska institucija Republike Hrvatske koja obavlja reviziju financijskih izvještaja i poslovanja subjekata revizije utvrđenih zakonom, provjerava usklađenosti njihovog poslovanja s mjerodavnim propisima, ocjenjuje ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti upravljanja javnim sredstvima, te daje naloge i preporuke radi otklanjanja nepravilnosti i unaprjeđenja poslovanja. Dodaje i kako je Državni ured za reviziju u obvezi o svom radu izvijestiti Hrvatski sabor i druge dionike zainteresirane javnosti.

"U Izvješću možemo pročitati kako je rad državnog ureda za reviziju usmjeren prema dobrom upravljanju u javnom sektoru, transparentnosti, javnoj odgovornosti te djelovanju u interesu građana. Vrijednosti koje si je Ured zacrtao predstavljaju polazište ili smjernice koje određuju postupanje Državnog ureda za reviziju i njegovih zaposlenika, a odnose se na samostalnost, neovisnost, integritet te odgovornost i pouzdanost u rad Državnog ureda za reviziju te profesionalnost, odgovornost, nepristranost, savjesnost i etičnost te timski rad zaposlenika", poručila je Vukovac.

Stanje je katastrofalno, RH ne posjeduje ugovore za koncesije vlastitih autocesta

Vukovac je poručila kako su u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta provjerili jesu li u Državnom uredu za reviziju uspjeli u onome što su naumili.

"Iznimno važan segment ovog Izvješća odnosi se na koncesijske ugovore i autoceste. Stanje je katastrofalno. RH ne posjeduje ugovore za koncesije svojih vlastitih autocesta. Revizija za autocestu Zagreb - Macelj zapravo nije niti provedena. Ne daje nam nikakve brojke, niti konkretne pokazatelje, stoga smatramo da bi taj dio Izvješća u cijelosti trebalo odbaciti, a za Istarski ipsilon Izvješće pokazuje da je RH vrlo vjerojatno u velikim financijskim gubitcima pa se postavlja pitanje: Da li od ovih koncesija RH ima ikakve koristi ili samo navedene gubitke?" zapitala se Vukovac.

Vukovac je izdvojila Istarski Ipsilon čiji je ugovor sklopljen na razdoblje od 1995. do 2019. godine. prema kojemu se RH obvezala otkupiti zemljište na trasi autoceste, izmjestiti svu komunalnu infrastrukturu, financirati izradu idejnog projekta, ishoditi lokacijske dozvole, izgraditi 12 km jednog kolnika, prepustiti na upravljanje već postojećih 48,2 km dionica te dati na upravljanje tunel Učku.

"Koncesionar je u međuvremenu izgradio još 96 km s dva kolnika, a po ugovoru je morao izgraditi ukupno 144 km. Preostalih 48 km je samo s jednim kolnikom. Koncesionar je u to uložio ukupno 4,5 milijardi kuna, a taj je novac pokrio kreditima koji se isplaćuju iz financijskog doprinosa. Zanimljivo je što znači riječ 'financijski doprinos'? Navodi se da je do konca 2018. to doprinos državnog proračuna RH i da je iznosio nevjerojatnih 3,5 milijardi kuna,  kao i da je u posljednjih 10 godina taj 'doprinos' činio 57 posto 'izvora' koncesionara. Vjerujem kako se misli 'prihoda' koncesionara", komentirala je zastupnica Domovinskog pokreta. 

Koja je korist RH od te koncesije? Zašto RH nije sama upravljala autocestom?

"Nameće se pitanje, ako smo dali sve nabrojano ranije: tunel Učku, 12 km kolnika, otkupili zemljište, izmjestili svu komunalnu infrastrukturu o svojem trošku i k tome još dali 3,5 milijarde 'doprinosa' od ukupno 4,5 milijardi koje je koncesionar uložio, postavlja se pitanje zašto smo uopće davali tu autocestu u koncesiju i koja je korist RH od te koncesije?! Ako je taj "doprinos" iznosio 57 posto prihoda koncesionara, a povrh toga tu su i cestarine koje plaćaju građani, zašto RH nije sama upravljala tom autocestom?!", zapitala se Vukovac te dodala kako i financijski laik poput nje jasno vidi onu preostalu 1 milijardu kuna koju je ipak koncesionar trebao sam uložiti, a on ih vraća ostalim izvorima i to prihodom od cestarina, temeljnim kapitalom društva koncesionara te predujmom RH u iznosu od 114 milijuna kuna. Vukovac je napomenula kako su dali koncesionaru ukupno preko 3,6 milijardi kuna nepovratnog novca.

"Koncesionar je dobio na upravljanje sve ono sto je ranije već bilo izgrađeno, te ukupno preko 3,6 milijardi kuna od ukupno 4,5 milijardi koje su u 10 godina uložene. Drugim riječima, Republika Hrvatska je pokrivala i 80 posto svih ulaganja za vrijeme koncesijskog ugovora. Osim toga Republika Hrvatska u sto postotnom iznosu pokriva rizik naplate cestarina tj. pokrivala je Koncesionaru manjkove od predviđenih cestarina", istaknula je Vukovac.

Tko sada upravlja Istarskim ipsilonom?

Vukovac zanima koliko je platila država tog rizika u 10 godina, budući da revizija ne daje taj odgovor na uvid javnosti, a taj iznos treba pribrojiti onom iznosu od 3,6 milijardi kuna ili 80 posto ulaganja koje je RH uložila od ukupno 4,5 milijardi, ne računajući vrijednost svega što je već ranije izgrađeno, a dano na upravljanje.

"Navodi se da je nakon 2019. godine rizik potražnje djelomično prenesen i na Koncesionara, no postavlja se pitanje zašto je uopće išta preneseno na koncesionara, ako koncesijski ugovor prestaje 2019. godine? Zašto RH od 2019. nadalje nije sama preuzela upravljanje tom autocestom?! Moje pitanje je tko uopće sada u 2020. godini upravlja Istarskim ipsilonom? Da li taj isti koncesionar nastavlja i dalje upravljati svim onim što nije sam izgradio i svim onim što je u omjeru od minimalno 80 posto izgradila RH?" zapitala se Vukovac te dodala kako taj iznos vjerojatno premašuje i 90 posto vrijednosti kada se doda tunel Učka i ostalo nabrojeno.

"Stoga, ako je Republika Hrvatska do sada snosila 100 posto rizika poslovanja autoceste, koju je minimalno 80 posto sama izgradila, ne računajući tunel i ostalo, nameće se pitanje koliki je iznos rizika, i čemu uopće, sada nastavljamo plaćati nekome tko je uložio manje od 20 posto u predmetnu infrastrukturu?", ukazala je Vukovac u Hrvatskom saboru.

Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju temeljem koje je dodijeljena koncesija

Vukovac tvrdi kako se u Izvješću navodi kako Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju temeljem koje je dodijeljena koncesija.

"Ne znam kako vi, poštovane kolegice i kolege zastupnici, ne znam niti kako svekolika hrvatska javnost koja nas prati putem medija, ali mi u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta smo zgroženi podatkom kako u Ministarstvu prometa mora i infrastrukture – su zapravo izgubili dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena i provodi se koncesija nad hrvatskim autocestama – konkretno ovdje nad Istarskim ipsilonom", zaključila je svoje obraćanje Ružica Vukovac.Domovinski pokret footer