Doniraj i podrži Domovinski pokret!

Fizička osoba Pravna osoba

Napomena: oznaka u kvadratiću jednakovrijedna je mom potpisu te potpisujem ovu izjavu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, članak 18. stavak 6, prema kojem su fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima.Domovinski pokret Miroslava Škore se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka donatora na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke, u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19).

Obvezujemo se da ćemo osobne podatke prikupljene u postupku doniranja obrađivati isključivo u mjeri koja je nužna za ispunjenje svrhe radi koje su prikupljeni, poštujući pri tome sve relevantne propise iz područja zaštite osobnih podataka, kao i obveze koje za nas proizlaze iz tih propisa.

Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni na propisanim mjestima uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih mjera zaštite, onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe radi koje su prikupljeni.

Domovinski pokret Miroslava Škore će osobama čiji se podaci obrađuju omogućiti ostvarivanje prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka (pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na prenosivost te pravo na ulaganje prigovora) pisanim putem na adresu sjedišta Domovinskog pokreta ili na adresu e-pošte [email protected] te će svaki takav zahtjev razmotriti u skladu sa primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.


Domovinski pokret footer